Lead management Co umíme a co vám nabízíme?

 

Je velmi důležité, aby se váš produkt dostal k těm správným zákazníkům. Nicméně málokterá společnost má čas a prostředky na to, aby se kromě své specializace věnovala ještě získávání nových zákazníků a péči o ně. Kvalitní lead management vám dnes nabídne jen hrstka společností – a my jsme jedna z nich.

Lead management si můžete představit jako rybářskou síť rozprostírající se internetem.

 

Lead management v našem podání si můžete představit jako rybářskou síť rozprostírající se internetem, do které chytáme potenciální klienty a směřujeme je k nákupu zboží nebo služeb. A protože klasická reklama uživatele internetu často otravuje, používáme nepřímé způsoby propagace. Tak si často zákazník ani neuvědomí, že podlehl cílené reklamě. Díky tomu je jeho motivace a ochota k nákupu vyšší, protože na to přece „přišel sám“.

Využijete-li našeho know-how v oblasti internetového lead managementu, nabízíme vám systém služeb, zahrnující zejména:

  • vytvoření jakési „rybářské sítě“ pro získávání potenciálních klientů a jejich směřování na cílovou stránku, bez použití přímé reklamy
  • vytváření různých marketingových kanálů a zhodnocení jejich efektivity (na základě zpětné vazby od zákazníků)
  • urychlení komunikace mezi prodejcem a koncovým zákazníkem
  • monitorování spokojenosti klientů

To vše s jednoznačným cílem – zvýšit prodej vašeho zboží nebo služeb.